Müsiad Bangladeş Iş Fırsatları Sunumu Ve Ikili Görüşmeler Gerçekleştirdi

Müsiad Bangladeş Iş Fırsatları Sunumu Ve Ikili Görüşmeler Gerçekleştirdi

Uluslararası İlişkiler ve Dış Ticaret Komisyonu 30 Ekim Pazartesi günü Bangladeş Büyükelçisi M. Allama Siddiki, Bangladeş Başkonsolosu Mohammad Monirul Islam ve Bangladeşli iş adamlarını MÜSİAD Genel Merkez’de ağırladı. Büyükelçi’nin Bangladeş iş fırsatlarından bahsettiği sunum ile başlayan toplantı farklı sektörlerden Bangladeşli firmalar ile MÜSİAD Üyesi firmalar arasında verimli ikili görüşmeler ile devam etti. Toplantıya; Uluslararası İlişkiler ve Dış Ticaret Komisyon başkanı Zeki Güvercin ev sahipliği yaparken, Komisyon Üyelerinden Murat Karadayı, Muhammet Zekioğlu, Zübeyr Somuncu, Dış İlişkiler Koordinatörü Özlem Bacak ile Sağlık Sektör Kurulu Başkanı Levent Can yanında farklı sektörlerden 40 kadar üye iştirak etti. Siddiki yapmış olduğu sunumda Bangladeş hakkında önemli noktalara vurgu yaptı. Bunlardan bazılarını özetlediğimizde; Bangladeş Çin, Güney–Güneydoğu ve Orta Asya ile karşılaştırıldığında stratejik olarak önemli bir noktada konumlanmış bir ülkedir. Bangladeş nüfus bakımından en büyük 8. ülkedir ve giderek artan genç bir nüfusa sahiptir. 2017 itibari ile 100 milyon kişi ekonomik olarak aktiftir. Yönetimin kalbi sorumlu ve temsil kabiliyeti olan Parlamenter demokrasidir.  Bangladeş 9 yıldır istikrarlı, sorumlu ve temsil kabiliyeti olan bir yönetime sahiptir. Hükümet adil ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı ve toplumun demokratik ilerlemesini eş zamanlı olarak teşvik eder. Bugünkü satın alma paritesine göre Bangladeş’in Gayri Safi milli hasılası 689,59 milyar dolardır. Bangladeş 2017 yılında dünyanın en büyük 32. Ekonomisi olmuştur. Gayri safi milli hâsıla son 6 yılda ardı ardına %6 büyüme göstermiştir ve bu devam edecektir. 32 Milyar dolar ile Güney Asya’nın en büyük 2. Döviz rezervine sahiptir. (Hindistan 350 milyar dolar –Pakistan 23 Milyar Dolar) Bangladeş en yüksek ticari güven skorunu elde etmiştir. (HSBC) On bir 3 G (Küresel Büyüme Üreticisi ) ülkesinden birisidir. (Bir Citigroup Raporu ) Bangladeş’in en önemli sanayi sektörleri hazır giyim-deri ürünleri-ilaç ve eczacılık-gemi inşası-seramik porselen-elektronik-yazılım ve dış kaynaklardan yararlanma şekilde sıralanabilir. Türkiye Bangladeş İlişkileri: 1976’da diplomatik ilişkilerin başlaması, Bangladeş Türkiye arasında 30‘dan fazla antlaşma bulunması, serbest ticaret antlaşmaları süreçlerinin devam etmesi, eğitim-kültür ve savunma konularında işbirliği birçok çalışma ile Müslüman olması hasebi ile de kardeşimiz olan iki ülke arasındaki 1,2 milyar olan ticaretin hacmini, işbirliğini ve ticareti arttırmaya yönelik çalışmalar devam etmektedir.